Campamentos de Verán 2011

Orde do 21 de febreiro de 2011 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2011 e se procede á súa convocatoria.

* Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria os mozos e mozas de 9 a 18 anos.
*Prazo de solicitude: Do 8 ao 22 de marzo de 2011.

Ver DOGA