Axudas cursos de linguas extranxeiras 2011

Orde do 8 de marzo de 2011 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2011, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

1. Poderá solicitar a participación nas actividades convocadas e ser beneficiario destas axudas o alumnado
que cumpra os seguintes requisitos:
a) Estar cursando 6º de educación primaria; 1º, 2º, 3º e 4º da educación secundaria obrigatoria; 1º ou 2º de bacharelato e ciclos formativos de grao superior, que teñan un módulo profesional de lingua estranxeira no seu currículo, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2010-2011, na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Ter superadas todas as áreas, materias ou módulos no curso 2009-2010.

c) Ter acadado no curso 2009-2010, unha cualificación mínima de ben, para o alumnado de educación primaria, e de 6 para o de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato e de ciclos formativos, na área, materia ou módulo de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.

Prazo de presentación Instancias: Do 12 de marzo a 12 de abril.

Para alumnos Primaria y de ESO: Cursos de Inglés e Francés en Galicia.
Para cuarto de ESO: Inglés e Francés en Galicia, Portugués en Portugal e Alemán en Alemaña.

Para Bacharelato cursos en: Reino Unido, Francia e Canada.

Enlace a Resolución

“Ao Carón do Lar” Contos populares galegos de tradición oral

A Biblioteca Pública de Pontevedra organiza un obradoiro de animación á lectura dentro do seu programa “Contos no Nadal” para as vindeiras vacacións, os día 27, 28, 29, 30 de decembro e dirixido a nenos e nenas de  4 a 12 anos.
Obradoiros:

Obradoiro para nenos / nenas de 8 a 12 anos de 10:30 a 12:00 h.
Obradoiro para nenos / nenas de 4 a  7  anos de 12:00 a 13:30 h.

Lugar: Sala infantil .

Inscrición: A partir do 14 de decembro na propia biblioteca, 3ª planta (r/ Alfonso XIII, 3. Pontevedra),  no teléfono 986 85 08 38 de 9 a 14 h. ou no correo-e biblio.publica.pontevedra@xunta.es

Inscrición gratuíta, máximo de 3 solicitudes por persoa, adxudicadas por orde de chegada ata completar as prazas.

Nadal Ocio 2010

No recinto ferial de Pontevedra, organizado por Diverneno e Promovido polo Concello de Pontevedra.

Do 17 de Decembro ao 9 de Xaneiro (Pechado o 24 e o 31 de Decembro e o 5 de Xaneiro)

Co as seguintes actividades: Gardería, obradoiros, inchables, aparatos mecánico, aerotrín, circuito de educación viaria, espectéculos infantís, pallasos, magos, carteiro real e pista de karts no exterior.

PARQUE DE OCIO: HORARIO: Todos os días de 16:30 a 21:00.

PISTA DE XEO: HORARIO: De luns a venres de 16:30 a 23:00 e os Sábados e Domingos de 11:00 a 14:00 e de 16:30 a 23:00.

Blog do ANPA Andaina do CEP Xunqueira II de Pontevedra

Benvidos ao Blog da ANPA Andaina do CEP Xunqueira II de Pontevedra.

Bienvenidos al Blog del ANPA Andaina del CEP Xunqueira II de Pontevedra.

Este blog pretende ser de utilidade para os pais e nais dos nenos e nenas do CEP Xunqueira II, polo que vos agradezo calquer suxerencia destinada a melloralo. Un saúdo dende a ANPA.

Este blog pretende ser de utilidad para los padres y madres de los niños y niñas del CEP Xunqueira II. Os agradezco cualquier comentario o sugerencia con el fin de mejorarlo. Un saludo desde el ANPA.