Teléfono contra o acoso escola

Teléfono contra o acoso escolar: 900 018 018- ministerio de educación cultura e deporte.
Comenza a operar a partires do 1 de novembro.

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/10/20161020-telf.html

acoso

Saúdos