ACTIVIDADE PISCINA “RIAS DO SUR”

O prazo de inscrición para o trimestre de XANEIRO, FEBREIRO E MARZO 2016, é do 23/11/2015 ao 06/12/2015,
O prezo por alumno será de 29,73€

logo supera
Un saúdo