Axudas cursos de linguas extranxeiras 2011

Orde do 8 de marzo de 2011 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2011, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

1. Poderá solicitar a participación nas actividades convocadas e ser beneficiario destas axudas o alumnado
que cumpra os seguintes requisitos:
a) Estar cursando 6º de educación primaria; 1º, 2º, 3º e 4º da educación secundaria obrigatoria; 1º ou 2º de bacharelato e ciclos formativos de grao superior, que teñan un módulo profesional de lingua estranxeira no seu currículo, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2010-2011, na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Ter superadas todas as áreas, materias ou módulos no curso 2009-2010.

c) Ter acadado no curso 2009-2010, unha cualificación mínima de ben, para o alumnado de educación primaria, e de 6 para o de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato e de ciclos formativos, na área, materia ou módulo de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.

Prazo de presentación Instancias: Do 12 de marzo a 12 de abril.

Para alumnos Primaria y de ESO: Cursos de Inglés e Francés en Galicia.
Para cuarto de ESO: Inglés e Francés en Galicia, Portugués en Portugal e Alemán en Alemaña.

Para Bacharelato cursos en: Reino Unido, Francia e Canada.

Enlace a Resolución

A %d blogueros les gusta esto: